Zastanawiasz się czy zapisać dziecko na kurs Teddy Eddie?

Zapoznaj się z cechami naszej metody!

Teddy Eddie jest:


PRZYJAZNY

nauka odbywa się w formie zabawy w niewielkich grupach i w ładnych, kolorowych salach

WIELOPOZIOMOWY

gwarantuje rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuację procesu nauczania

f

ELASTYCZNY

zaspokaja potrzeby dzieci w różnym wieku i na różnym poziomie

AMBITNY

zawiera wyjątkowo duży zasób słów (wprowadzanych i ćwiczonych zawsze w zdaniach) oraz tekstów, a same zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pod stałym nadzorem metodycznym

PRZYJAZNY RODZICOM

zawiera ‘Poradnik dla rodziców’ oraz zapewnia bieżącą informację na temat kursu w postaci lekcji otwartych, regularnych e-maili, spotkań z rodzicami oraz rzetelnego systemu ewaluacji postępów dziecka

WIARYGODNY

zasady licencyjne stoją na straży wysokiego standardu realizacji kursów i odpowiedniego przygotowania nauczycieli

WESOŁY

zawiera dużo dziecięcego humoru i bajkową oprawę

BOGATY

zarówno jeśli chodzi o zestaw ucznia, jak i materiał językowy pozwalający na całkowite ‘zanurzenie się’ w języku obcym

w

BLISKI

naturalnemu przyswajaniu języka i prawdziwie komunikacyjny

Dlaczego angielski tak wcześnie?

N

Wpływ na ogólny rozwój

– nauka języka obcego rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka
– dzięki nauce języka obcego poszerzamy horyzonty, jak również kształtujemy w dzieciach świadomość społeczną i kulturową
– dzieci ucząc się języka obcego ćwiczą swoją pamięć
– nauczanie języka wśród dzieci przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę bez wysiłku (co w późniejszym wieku jest często trudne do osiągnięcia)

w

Korzyści komunikacyjne

– dzieci bardzo szybko akceptują fakt, że angielski służy do komunikowania się i dlatego nauka języka nie jest dla nich sztuczna
naturalna potrzeba komunikacji sprawia, że odpowiednio zachęcone dzieci chętnie podejmują próby wysłowienia się w języku obcym
– młodsze dzieci są znacznie mniej skrępowane i onieśmielone niż starsi uczniowie, dlatego nie odczuwają wstydu, gdy popełniają błędy lub próbują się porozumieć
– dzieciom nie przeszkadza, jeżeli w wypowiedziach pojawiają się słowa lub fragmenty dla nich nie zrozumiałe (oczywiście o ile nie zaburzają istoty przekazu). Są wręcz do tego przyzwyczajone, bo wciąż jeszcze uczą się języka ojczystego. Jest to strategia, której opanowanie nie przychodzi łatwo starszym uczniom.

Rozwój językowy

– młodsze dzieci zdecydowanie lepiej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego (czyli dźwięków) nowego języka. Ponieważ ich aparat mowy jest jeszcze elastyczny, prawdopodobne jest, że przyswoją naturalną angielską wymowę i intonację, co z kolei wpływa bardzo pozytywnie na umiejętność rozumienia ze słuchu
– dzieci w wieku przedszkolnym są wciąż w trakcie uczenia się języka ojczystego, a nauka dwóch języków jednocześnie (języka ojczystego i obcego) jest korzystna, gdyż podnosi dziecięcą świadomość językową oraz wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych
– im starszy uczeń, tym trudniej jest mu nabyć umiejętność rozumienia ze słuchu. Natomiast dzieci w wieku przedszkolnym stosunkowo szybko przyzwyczajają się do brzmienia obcej mowy i bez większego wysiłku uczą się rozumieć np. nauczyciela mówiącego do nich po angielsku
– plastyczność umysłu dzieci sprawia, że przyswajanie języka staje się bardziej zbliżone do nauki języka ojczystego

Rzeczywistość nauczania języka obcego

– biorąc pod uwagę ograniczony czas, jaki można poświęcić na naukę języka obcego (zwykle nie więcej niż dwa razy w tygodniu), im szybciej dziecko ją rozpocznie, tym więcej czasu przeznaczy na opanowanie tego języka, co z kolei prowadzi do osiągnięcia wyższego poziomu zaawansowania
– ze względu na zabawową formę zajęć dzieci są pozytywnie nastawione do angielskiego, który często staje się ich ulubionym przedmiotem. Wzmacnia to motywację wewnętrzną dzieci i gwarantuje lepsze wyniki w dalszej nauce
– dzieci w wieku przedszkolnym nie muszą jeszcze martwić się systemem edukacyjnym i tym, że język obcy jest także przedmiotem w szkole, gdzie czasami ważniejsze są oceny od umiejętności. Dzięki temu można stawiać dzieciom cele ściśle komunikacyjne i pozwolić im uczyć się w bardziej spontaniczny i naturalny sposób.

 O kursie

 

Realizacja każdej z Ksiąg Programu TEDDY EDDIE przewidziana została na 60 spotkań po 35 lub 45 minut.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi.

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają lekcje.

Zajęcia są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Programu. Wybrane lekcję są nagrywane, a następnie oglądane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY TEDDY EDDIE, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość kursów, ale również stale rozwijać lektorów prowadzących zajęcia.

Bardzo ważnym aspektem metody jest KONTAKT LEKTORA Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

  • regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci udzielane po każdych zajęciach
  • cotygodniowe maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu
  • lekcje otwarte pod koniec każdego semestru
  • semestralne, pisemne raporty o postępach dziecka

 Zestaw ucznia

 

W skład zestawu wchodzi:

PODRĘCZNIK
Z ĆWICZENIAMI

CD

PORADNIK
DLA RODZICÓW

KOD dostępu do platformy edukacyjnej/plac zabaw

SECRET BOOKLET – mini-książeczka z obrazkami lub:

multiROM deDOMO

SECRET STICKERS – zestaw naklejek

TECZKA

Ewaluacja wyników nauczania

 

A

Pierwszym celem metody jest zadowolenie dziecka – zależy nam, by polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku klasy. Dlatego ważne i celowe jest obserwowanie reakcji, zachowań i postępów dziecka oraz dzielenie się tymi spostrzeżeniami z lektorem.

A

Weryfikowanie postępów językowych dziecka bywa rzeczą niełatwą dla rodzica, ale i dla lektora. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często zachowanie dziecka znacznie różni się na zajęciach i w domu. Zdarza się, że w klasie uczeń euforycznie bierze udział w zajęciach, wszystko rozumie, śpiewa piosenki i gra w gry, natomiast w domu nie potrafi lub nie chce niczym się pochwalić. Czasami zdarza się odwrotnie: w domu dziecko jest aktywne, opowiada rodzicom bajki, gra z nimi w gry, śpiewa piosenki, a na lekcji jest ciche, bardziej nieśmiałe i prawie się nie odzywa.

A

Dlatego zachęcamy do częstego kontaktu z lektorem, wzajemnej wymiany informacji i współpracy.

A

Informacje na temat podstawowych umiejętności i wiedzy, którą dziecko będzie nabywać w trakcie kursu zostały zawarte w „Poradniku dla rodziców”.

A

Minimum programowe jest takie samo dla wszystkich uczniów. Często jednak postępy dzieci są znacznie większe, bywa, że zaskakują samych twórców metody! Czy i kiedy tak się dzieje, zależy od wielu czynników: frekwencji, wieku dziecka, lat nauki, osłuchania w domu, indywidualnych predyspozycji i charakteru.

A

Pod koniec każdego semestru lektor przygotowuje szczegółowy Raport o Postępach Dziecka, w którym brane są pod uwagę:
– stopień opanowania słownictwa
– stopień zgłębienia przerabianych tekstów
– umiejętność reagowania na polecenia i odpowiadania na pytania,
– udział w grach i zabawach.

Teddy Eddie w domu

Dzieci uzyskują lepsze rezultaty, jeżeli mają kontakt z językiem również w domu.

W skład zestawu ucznia wchodzą płyty z nagraniami,  z których dziecko powinno regularnie korzystać w domu. Wystarczy, że rodzic naciśnie guzik PLAY i powtórki językowe gotowe!

Efekty daje nawet samo bierne słuchanie płyty kilka razy w tygodniu. Dziecko w tym czasie może bawić się lub zajmować innymi czynnościami (na przykład rysować).

Komponenty Programu dają wiele innych możliwości zabaw edukacyjnych w domu.

W ‘Poradniku dla rodziców’ znajdują się wszystkie teksty z kursu (opowiadania, piosenki, wierszyki) oraz słownictwo z każdego rozdziału wraz z polskim tłumaczeniem.

Jeżeli rodzic ma ochotę, może skorzystać z naszych pomysłów na użycie podręcznika, płyt oraz mini-zestawu z obrazkami do zabaw z dzieckiem. Wiemy z doświadczenia, że każdy przejaw zaangażowania rodzica w naukę dziecka ma ogromny pozytywny wpływ na wyniki nauczania. Lektorzy oraz Opiekunowie Programu chętnie pomogą w tym procesie, udzielą wsparcia i odpowiednich sugestii.

Dodatkowo zestaw kursanta Teddy Eddie został wyposażony w materiały metody deDOMO stworzonej przez dra Grzegorza Śpiewaka.

Jest to metoda proponująca wykorzystanie domowych sytuacji do naturalnego wprowadzania zwrotów i zdań w języku obcym. 

W zestawie znajduje się płyta z e-bookami PRZEWODNIKA METODYCZNEGO i PRZEWODNIKA JĘZYKOWEGO metody oraz zestaw nagrań.

Więcej o metodzie na: www.dedomo.pl

Najważniejsze założenia metodyki Teddy Eddie

 

Efekt „zanurzenia” w języku

Język to nie zbiór pojedynczych słówek przedstawionych na obrazkach. Liczą się zdania, teksty, dłuższe wypowiedzi i manipulowanie językiem. Dopiero to daje efekt „zanurzenia” w języku.
.

Więcej niż zabawa i osłuchanie

Nauka języka angielskiego dla dzieci to dużo więcej niż zabawa i osłuchanie. Wymierne efekty są bardzo ważne i osiągalne. Znamy wiele sposobów, aby motywować dzieci do używania języka obcego podczas zajęć i poza nimi.

..

Przemawia do nowoczesnego dziecka

Zawartość kursu musi przemawiać do nowoczesnego dziecka. Ciekawość wzbudzają raczej nowoczesne nagrania, humor, styl z gier komputerowych czy kreskówek, nie grzeczne śpiewające ptaszki i latające motylki. Dzisiejsze dzieci lubią i chcą być cool.

Znajdź Teddy Eddie w swojej okolicy

Mapa szkół